W.I.P… alt, med unntaket av karakterene deres, er W.I.P atm

For øyeblikket blir NPCer listet opp etter hvilket scenario dere møtte personen først i, tviler på at dette er en veldig god måte å gjøre det på, så bare å skrike hvis noen har en annen måte de vil systematisere det på

1502660747071.jpg

Shadows of Xoriat

jarlevigrestad rcressey91